Perhatian Selektif

Perhatian selektif adalah kemampuan otak yang memilih maklumat penting dan mengabaikan maklumat yang tidak berkaitan. Maklumat yang dipilih akan kelihatan lebih jelas dan lebih mendalam, dan dipilih sesuai dengan minat dan makna bagi subjek pada kebanyakan masa dengan cara yang tidak sedar.

Rangsangan yang dikirim ke otak dapat berbentuk visual, penciuman, terdengar, bergetah atau taktil, tetapi pada saat tertentu otak tidak dapat mengasimilasi semuanya, dan akhirnya menggunakan perhatian selektif sebagai strategi untuk menyaring maklumat.

Biasanya orang menerima rangsangan mengikut keperluan semasa. Sebagai contoh, jika seseorang berfikir untuk membeli kereta, mereka akan lebih memperhatikan kereta di jalanan, untuk iklan dan perbualan mengenainya.

Perhatian selektif mempunyai pengaruh besar dalam pembelajaran kerana dapat membantu individu menjaga fokus perhatian di dalam kelas atau buku, menghindari gangguan dan memberikan prestasi yang baik dan berkembang.